Lipa je uznávaná ako symbol pokoja a mieru – od dávna bola vysádzaná ako znak zmieru na hraniciach hospodárstiev, ako pocta pri narodení, svadbách a iných vážnych slávnostných udalostiach, boli z nej vyrábané kolísky pre tých, ktorí práve prišli na tento svet, ako i rakvy pre tých, ktorí ho opustili. Bola vysádzaná v bezprostrednej blízkosti domov a kostolov, aby chránila pred bleskom (naozaj odvádzala blesky od domov, fungovala ako hromozvod). Lipa taktiež inšpirovala básnikov a spisovateľov (Kochanowski, Slowacki, Krasicki alebo Konopnicka). Teplo lipového dreva rozjasní vaše myšlienky, naplní vás pokojom a podobne ako jelša alebo hruška otvorí vašu myseľ k novým inšpiráciám.

Share

leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *