Tvrdé drevo jelše obdaruje váš dom prírodným teplom, ktoré bolo cenené už starovekými Grékmi, ktorí zasvätili jelše Foroneusovi – vynálezcovi ohňa. Subtílny dotyk jelše podporuje predstavivosť a kreatívne myslenie. Jelša je považovaná za strom chrániaci pred negatívnou energiou a pomáha pri správnom rozhodovaní.

Share

leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *